Poštovani, slijedom preporuke Nacionalnog kriznog stožera:

 • u prostorijama ambulante obavezno je propisno nošenje maske
 • pri ulasku je potrebno dezinficirati ruke
 • u čekaonici istovremeno mogu biti maksimalno 3 pacijenta
 • primaju se samo naručeni pacijenti

Dr Irena Fedel rođena je 29.07.1962. Osnovnu i srednju školu završila je u Puli. Diplomirala je 1997.god. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1987 god radi u Općoj bolnici Pula. Nakon obaveznog jednogodišnjeg staža i položenog stručnog ispita, 16 mjeseci  radi kao odjelni liječnik u Centru za dijalizu. Od 1990 – 1994 liječnik je na terenu u ambulanti Savičenta, Vodnjan, Galižana i Šajini. Radom na dijalizi i na terenu stekla je dobre temelje za  opće medicinsko znanje. Započinje specijalizaciju iz dermatvenerologije 1994, prvo u Općoj bolnici Pula, a nakon godinu dana odlazi na specijalizaciju u Dermatološku kliniku Šalata te polaže specijalistički ispit 1997.god. Redovito pohađa stručne tečajeve iz područja dermatonkologije, alergologije i dječje dermatologije i u nekoliko navrata boravi u Klinikama u zemlji i inozemstvu.
Član je Hrvatskog i Evropskog društva za dermatovenerologiju te Hrvatskog društva za alergologiju  i kliničku imunologiju. Aktivno sudjeluje u promicanju zdravlja kroz medije, predavanja i akcije. Nakon dugogodišnjeg rada u Općoj bolnici Pula otvara vlastitu ordinaciju u veljači 2015. god.

Naše usluge
Dijagnostika i liječenje bolesti:
 • kože
 • sluznica
 • noktiju
 • vlasišta
Dijagnostika i liječenje spolno prenosivih bolesti
Dermatoskopija
Mali zahvati:
 • krioterapija
 • ekskohleacija
 • elektrokoagulacija
Kirurška ekscizija i PHD novotvorina

dermatolog